WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE CZŁONKÓW WROCŁAWSKIEGO KLUBU SZERMIERCZEGO

Środa, 31 października 2018

W sali klubowej odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Wrocławskiego Klubu Szermierczego "Kolejarz" na którym podsumowano działalność klubu za lata 2014-2018. Walne zebranie udzieliło absolutorium ustępujacemu zarządowi. Z kandydowania do nowego zarządu zrezygnował dotychczasowy Wiceprezes ds. sponsoringu Tomasz Gorząd, któremu podziękowano za trzynaście lat pracy w zarzadzie.
Wybrany został zarząd na nową czteroletnią kadencję:
Prezes - Kazimierz Górniak.
Członkowie - Olga Walewska-Siekierka, Wiesław Okpisz, Sławomir Golec, Jacek Sowa, Grzegorz Szmidt,oraz
Komisja Rewizyjna: Marian Jacek Kiestrzyń - Przewodniczący, Jacek Olejniczak i Jarosław Gasiorek - Członkowie komisji..